Descompte de data aplicat

En finalitzar la compra veuràs reflectit el cupó de descompte

Aquesta pàgina estableix les condicions per les quals regeix l'ús d'escolaport.com, aula.escolaport.com, aulanautica.org, blog.escolaportbarcelona.com i tienda.escolaport.com (la “Web”) i la compra de productes i/ o serveis a la mateixa (els “Termes i Condicions” o “T&C”). Juntament amb l'Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies, formen el marc legal aplicable (els “Termes Legals de la Web”) a l'ús del Web i seran actualitzats periòdicament, per la qual cosa resultaran aplicables els que es trobin publicats quan utilitzis la Web.

Els Termes Legals del Web s'apliquen a les transaccions efectuades a les Web a partir de la data de publicació, en relació amb els productes (“Producte/s” i/o “Curs/s”) i/o serveis (“Servei /s”) adquirits en el moment en què aquestes condicions estigueren disponibles, romanent després en vigor en tot allò que s'hi disposi amb caràcter permanent. Entenent com a Productes i/o Cursos qualsevol curs de formació que facis amb nosaltres i com a Serveis qualsevol de les gestions que oferim a través d'Escola Port.

La inscripció als Cursos d'Escola Port atribueix a qui la realitzi la condició d'Alumne (“Alumne” o “Alumnes”) i la utilització de la Web atribueix al que la faci servir la condició d'Usuari (“Usuari” o “Usuaris”) ). L'acceptació d'aquests Termes i Condicions per part de l'Usuari i de l'Alumne serà requisit indispensable per formalitzar qualsevol relació contractual entre l'usuari i l'Escola Port.

1. IDENTIFICACIÓ I CONTACTE

La Web (escolaport.com, aula.escolaport.com, aulanautica.org, tienda.escolaport.com i blog.escolaportbarcelona.com) són propietat de EXPOMARINE & BOATS, SL amb CIF B64202583, i compte de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com i FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MAR S.L. amb CIF B66932146, i compte de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com (ambdues societats, d'ara endavant, “Escola Port” o “nosaltres”). El domicili de les dues societats està indicat al footer de la pàgina web.

Escola Port és una marca registrada («Marca») que, juntament amb els logos que apareixen al Lloc Web, és propietat intel·lectual d'EXPOMARINE & BOATS, SL, per la qual cosa es prohibeix fer ús de la Marca sense previ permís per escrit de Escola Port.

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Com a Usuari manifestes conèixer, al moment de la realització de la compra (“Compra”), les condicions particulars de venda indicades a la fitxa de cadascun dels Productes i/o Serveis publicats a la Web i declares expressament acceptar-les sense cap reserva.

La realització de la Compra i la seva confirmació et converteix en client i implica l'acceptació plena i completa dels presents Termes i Condicions, així com l'acceptació de la resta dels Termes Legals de la Web i qualssevol altres indicats expressament per Escola Port.

3. CONDICIONS DE COMPRA

En fer ús de la Web i realitzar Compres, com a Usuari et compromets a:

 1. Usar el Web únicament per realitzar consultes, Compres o comandes legalment vàlides.
 2. No fer Compres falses o fraudulentes. Si raonablement es considerés que un Usuari ha efectuat una comanda d'aquesta índole, Escola Port estarà autoritzat a anul·lar-ho i informar-ne les autoritats pertinents.
 3. Facilitar de forma veraç i exacta les dades necessàries per poder tramitar la Compra.

En realitzar una Compra a través de la Web, declares ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes. Els Usuaris menors de 18 anys no poden realitzar Compres i/o inscriure's als Cursos, tret que comptin amb autorització i/o ho facin a través del compte dels seus pares i/o tutors. Serà necessària autorització dels dos titulars de la pàtria potestat, si escau, perquè el menor es pugui inscriure i realitzar els cursos de formació.

4. DISPONIBILITAT DELS NOSTRES PRODUCTES

La disponibilitat dels productes i/o serveis oferts estarà subjecta al que s'estableixi a la web en el moment de la compra. Podràs trobar informació detallada a la descripció de cada Producte i/o Servei a la Web.

Tingues en compte que, en alguns casos, la disponibilitat dels nostres Productes i/o Serveis pot dependre de molts factors, com ara el nombre d'estudiants que es matriculin, les places ofertes, indisponibilitat d'una embarcació en concret o qualsevol altra circumstància que indicarem a la nostra Web en el moment de la contractació.

És possible sol·licitar més informació sobre els nostres Productes i/o Serveis a través dels formularis disponibles a la Web o enviant un correu a info@escolaportbarcelona.com

5. COM REALITZAR UNA COMPRA

Pots comprar els nostres productes i/o serveis tant de manera online a través de la nostra web, com de manera presencial, seguint el procediment que se t'indicarà en cada cas.

Per realitzar una Compra online, has de seguir el procediment de Compra que t'anirem indicant a través de la nostra Web, emplenant tots els camps que apareixen com a obligatoris als diferents formularis dels nostres Productes i/o Serveis i seleccionant el que desitgis adquirir, quedant així introduïda la comanda al carret de Compra.

Així mateix, podràs Comprar els nostres Productes i/o Serveis de manera presencial a l'adreça que consti a cada moment al Lloc Web, on t'informarem amb més detall de les condicions aplicables.

6. QUÈ OFERIM?

A. Cursos nàutics d'esbarjo

Cadascun dels Cursos pot comptar amb mòduls teòrics i pràctics (“Pràctiques”), depenent del Curs. El mòdul teòric es pot oferir tant en modalitat presencial com en línia a través de la nostra plataforma (“Plataforma”), sempre que al Curs triat existeixi aquesta opció en el moment de Compra.

Depenent del que heu seleccionat, des d'Escola Port us enviarem el contingut i material didàctic (“Material”) en un termini d'uns 7 dies hàbils des del processament de la vostra comanda. Tingueu en compte que, depenent de la localització geogràfica del vostre domicili, el termini i els ports d'enviament, poden variar.

La modalitat específica, les dates i el preu de cada Curs (“Preu”) es troba publicat a la nostra Web que podràs consultar en el moment de la Compra.

L'assistència a les Pràctiques de navegació en embarcacions ia les Pràctiques amb simuladors a l'aula de ràdio, així com a qualsevol altra Pràctica indicada com a tal en el moment de la compra del Curs és obligatòria, suposant la falta a les mateixes, igual que l'incompliment de les normes establertes per Escola Port i la manca de participació activa, la qualificació de suspens al Curs i no sent per aquests motius reemborsables les quantitats abonades en concepte d'aquest. Les Pràctiques es poden reservar a través del calendari Web, per correu electrònic a: info@escolaportbarcelona.com o de forma presencial, i es podran fer abans o després de la finalització del mòdul teòric, segons disponibilitat.

Les condicions per canviar la data reservada per fer les Pràctiques es regiran pel que disposa l'apartat corresponent dels presents Termes i Condicions.

Si comences per les Pràctiques, després de la finalització disposes de dos anys per realitzar el mòdul teòric. Si comences pel mòdul teòric, una vegada superat el corresponent examen disposes de dos (2) anys per fer les Pràctiques. En qualsevol cas, superat aquest termini de dos (2) anys es produeix la caducitat de laprovat (APTE).

Com a Usuari, has de tenir en compte que alguns dels Cursos poden estar subjectes a requisits legals previs addicionals, com a formació prèvia obligatòria, per la qual cosa hauràs de llegir atentament la informació que oferim a les nostres Web en realitzar la Compra.

B. Cursos professionals (STCW)

Els Cursos de formació professional homologats els oferim a través de FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MAR S.L.

Els cursos de formació professional consten de mòduls teòrics i/o pràctics, depenent del curs. Quan facis la Compra hauràs de llegir atentament el que estableix la descripció de cada Curs per conèixer-ne els detalls i els continguts teòrics i pràctics.

Als Cursos professionals no homologats per l'Institut Social de la Marina (“ISM”) ni la Direcció General de la Marina Mercant (“DGMM”), es podrà realitzar el mòdul teòric tant en modalitat presencial com en línia a través de la nostra Plataforma, quan al Curs triat s'indiqui expressament l'opció de realitzar-lo en línia en el moment de Compra.

Depenent del que heu seleccionat, des d'Escola Port t'enviarem el Material a través dels canals habilitats per posar-nos en contacte amb tu durant la realització del Curs.

La modalitat específica, les dates i el Preu de cada Curs es troba publicat a la nostra Web, que podràs consultar en el moment de la Compra.

Tingues en compte que tant el mòdul teòric com el pràctic tindran unes dates concretes de realització, per la qual cosa hauràs d'assegurar-te de tenir disponibilitat en aquestes dates ja que l'assistència a tots dos mòduls és obligatòria i la manca pot suposar el suspens del Curs, no sent en cap cas no reemborsables les quantitats pagades. Tingues en compte que, si faltes a una classe del mòdul teòric, fins i tot encara que ho justifiquis per causa de força major, serà l'Administració competent per a l'homologació dels Cursos la que decideixi i valori sobre el suspens o aprovat del Curs per aquesta/es manca/es.

Les condicions per canviar la data reservada per fer les Pràctiques es regiran pel que disposa l'apartat corresponent dels presents Termes i Condicions.

Com a Alumne, has de tenir en compte que alguns dels nostres Cursos poden estar subjectes a requisits legals addicionals, dels quals Escola Port no se'n fa responsable, sent de exclusiva responsabilitat de l'Alumne estar en disposició de complir-los prèviament o durant la realització del Curs, a per poder obtenir el corresponent certificat.

Escola Port no té cap vinculació amb els centres de reconeixement mèdic, i és responsabilitat de cada alumne valorar els requisits legalment establerts i la seva aptitud per realitzar el curs a aquests efectes. Escola Port no serà responsable i no es procedirà al reemborsament de cap curs professional en cas que, com a conseqüència del resultat negatiu del reconeixement mèdic, l'alumne no pugui optar a la certificació. 

Així mateix, una vegada lliurat el certificat mèdic a les administracions corresponents per a l'homologació dels cursos, Escola Port no els guardarà, i serà responsabilitat de cada alumne custodiar aquests certificats per si en algun altre moment li són necessaris.

Per tant, recorda llegir atentament la informació que oferim a la nostra Web en realitzar la Compra i en cas que tinguis dubtes, consultar tots els requisits, ja que pot haver-hi requisits addicionals per a la certificació dels Cursos professionals, segons el Curs seleccionat.

C. Reserva el teu Curs

Si us interessa algun curs, també podeu reservar places per a dates determinades i en la modalitat que preferiu segons disponibilitat. Pots reservar a través de la nostra pàgina web o posar-te en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals habilitats i t'informarem de tots els detalls perquè puguis fer la reserva.

D. Regals i descomptes.

En comprar qualsevol curs dels que oferim, entraràs a formar part del Club de Navegació i segons disponibilitat, podrem oferir-te regals i descomptes en propers Cursos. Els regals i descomptes seran els indicats a la Web en el moment de Compra del Curs i/o en qualsevol de les promocions que et puguem fer arribar amb posterioritat a través del correu, del Club de Navegació i/oa les oficines d'Escola Port, i tindran la durada o vigència indicats en aquests.

E. Esdeveniments i activitats (informació i reserves)

A la nostra Web podràs trobar informació sobre les activitats escolars (“Activitats Escolars”) i team buildings (“Team Buildings”) que oferim. En cas que estiguessis interessat, podràs consultar-nos a través del formulari habilitat o del nostre correu electrònic info@escolaportbarcelona.com i us informarem sobre les condicions i el pressupost sense compromís de Compra.

Has de tenir en compte que totes les activitats i esdeveniments estan subjectes a la disponibilitat que hi hagi en aquell moment i que pot haver-hi requisits addicionals per a alguns.

F. Club de Navegació

a) Plans de navegació i reserves

Des d'Escola Port us oferim l'opció formar part del nostre club de navegació (“Club de Navegació”) perquè pugueu navegar sense quotes mensuals ni compromís de permanència. Ser membre del Club de Navegació et proporciona els avantatges que podràs trobar a la nostra Web segons les modalitats i els packs que triïs.

Per reservar les teves sortides a navegar hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través del formulari habilitat al respecte a la nostra Web oa través de la resta dels nostres canals habilitats. Per poder reservar les sortides per navegar, primer hauràs d'haver comprat un pack de sortides.

b) Lloguer de vaixells

Des d'Escola Port us oferim l'oportunitat de llogar diferents tipus d'embarcacions al Port Olímpic de Barcelona. Per això, hauràs de fer la reserva a través del nostre canal habilitat a la web. Pel que fa als requisits per al lloguer:

 1. Si tens la titulació necessària per navegar segons el vaixell que vulguis llogar, per fer el lloguer serà necessari completar prèviament el Curs de perfeccionament de navegació d'Escola Port, com a mitjà per acreditar la teva experiència i capacitat tècnica. Les condicions i característiques del Curs s'indiquen a la Web. Recorda que, depenent de la mida de l'embarcació (eslora), la titulació que hauràs de posseir i l'experiència a acreditar serà una o altra, per la qual cosa t'has d'assegurar que compleixes tots els requisits per llogar cada tipus de vaixell abans de fer la reserva .
 2. Si no tens la titulació necessària per navegar segons el vaixell que vulguis llogar, serà requisit imprescindible que el lloguer del vaixell es realitzi incloent-hi un patró per a l'embarcació. Aquest patró ha de ser en tot cas i de forma exclusiva membre de l'Escola Port, i no s'han de permetre patrons externs o aliens a l'Escola Port. El cost del patró és independent al del vaixell, segons els preus indicats a la Web en el moment de lloguer.

Un cop rebem la teva sol·licitud de reserva de lloguer ens posarem en contacte amb tu en un màxim de 24 hores per concretar-ne les condicions i donar-te tota la informació necessària.

Podràs desistir de la reserva dins dels 14 dies des de la realització de la mateixa, cas en què et tornarem l'import abonat.

Els canvis de les dates de lloguer no tindran cost, si bé en cas que el canvi se sol·liciti en les darreres 48 hores abans de la data en què es produís el lloguer, el cost de patró(ns) no serà reemborsable i /o es cobrarà en tot cas.

En cas que no sigui possible canviar la data del lloguer, la cancel·lació de la reserva suposarà una penalització del 30% de l'import, llevat que aquesta se sol·liciti dins de les últimes 48 hores prèvies al moment del lloguer, cas en què la penalització serà del 50%.

Si la Capitania Marítima de Barcelona considera que les condicions meteorològiques no són bones i no permet la navegació, i no és possible fer un canvi de data del lloguer, no es podrà navegar i no es cobrarà cap penalització per raó de la cancel·lació. En qualsevol altre cas, si la navegació està permesa, les condicions de cancel·lació i/o canvis de data seran les indicades a l'apartat anterior.

G. Gestions

Des d'Escola Port, et podem oferir la gestió de diferents tràmits. Pots consultar-los tots a la nostra Web o als nostres canals habilitats, on et donarem informació detallada de cadascun. Alguns exemples poden ser el pagament de taxes per a la inscripció d'un examen, la renovació d'un títol o l'obtenció del certificat mèdic nàutic.

Recordeu que per dur a terme alguna d'aquestes gestions pot ser que necessiteu complir requisits addicionals, per la qual cosa, us haureu d'informar i llegir bé tota la informació disponible abans de fer el pagament.

H. Plataformes didàctiques

Des de Escola Port posem a la teva disposició diferents Plataformes de pagament i/o gratuïtes on podràs ampliar els teus coneixements sobre navegació, normativa marítima i informació relacionada que pugui ser del teu interès.

Podràs accedir a la Plataforma gratuïta a través del procés de registre disponible a la nostra Web. Un cop t'hagis donat d'alta, rebràs un email de confirmació on et donarem la benvinguda a la nostra comunitat i facilitarem els detalls sobre el teu usuari i contrasenya.

En comprar un curs, podràs accedir a la Plataforma de pagament a través de la informació de confirmació que t'enviarem per email. Un cop t'hagis donat d'alta i accedeixis al teu Curs, hauràs de tenir en compte que podràs tenir accés a aquesta Plataforma durant un màxim de dos anys. Aquest accés serà renovat cada sis mesos fins que aprovis el curs o fins que hagi passat el període màxim d'accés de dos anys. Des que comences el Curs, tindràs accés al Material del mateix de manera personal i intransferible. El Material gravat (classes, tutories…) que tindràs disponible a la Plataforma s'esborra i s'actualitza sistemàticament passats 30 dies d'haver estat publicat, per la qual cosa, encara que tinguis accés durant un període major, els continguts aniran actualitzant-se perquè puguis gaudir sempre de formació actualitzada i de qualitat. Un cop hagis aprovat l'examen, accediràs a la versió Alumni de la Plataforma, a través de la qual us proporcionarem contingut únic i especialitzat i podreu utilitzar la Plataforma com a canal de contacte amb Escola Port i com a font d'informació de les activitats que realitzem.

A més, si ets soci del Club de Navegació, tindràs, a través de la Plataforma, accés al registre de les teves sortides, el calendari de sortides des d'on podràs reservar la teva plaça, el comunicat meteorològic i nous cursos de perfeccionament que podràs realitzar si són de el teu interès.

I. Fòrum

Tenim habilitat un fòrum (“Fòrum”) on podràs interactuar amb altres usuaris a través dels diferents debats que estiguin oberts en aquest moment a les Plataformes. Recorda que per poder accedir a aquest contingut t'has d'haver donat d'alta a les nostres Plataformes tal com s'indica al moment en què desitges participar en el debat a través del Fòrum.

J. Blog

Disposem d'un bloc (“Blog”), que forma part integral del Web i on de manera ocasional anirem pujant contingut perquè puguis tenir accés a informació sobre Escola Port, navegació i informació que et pugui resultar útil.

K. Targeta i Val Regal

Pots regalar una targeta regal (“Targeta Regal”) a la persona que triïs. Per això hauràs de recarregar aquesta Targeta Regal a través de la nostra pàgina web. És important tenir en compte que, per poder regalar la Targeta Regal, l'hauràs de recarregar almenys amb l'import mínim indicat a la Web.

En cas que sigueu un grup d'amics o familiars i desitgeu fer un regal entre tots a una persona, cadascun de vosaltres només haurà de fer una comanda i esmentar el nom de la persona a qui anirà dirigida la Targeta Regal i des de Escola Port us enviarem una única Targeta Regal amb la suma de totes les vostres aportacions.

La Targeta de Regal no té caducitat, és a dir, es pot fer servir tantes vegades com vulguis fins a esgotar el saldo.

En cas que vulguis regalar un Producte i/o Servei en concret, et donem l'opció que es puguis regalar un Val Regal (“Val Regal”) perquè la persona que triïs pugui bescanviar-lo pel Producte i/o Servei escollit.

Un cop aquesta persona rebi el Val Regal, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres perquè pugui decidir el moment per bescanviar-lo.

La persona que rebi la Targeta o el Val Regal, només podrà bescanviar-ho per als Productes i/o Serveis per als quals compleixi tots els requisits exigits i detallats per a cadascun dels Productes i/o Serveis, tal com es detalla a la nostra Web .  

7. PREU I MÈTODE DE PAGAMENT

a)    Preu

Els Preus dels Productes i/o Serveis són els que figuren a la Web en el moment que realitzis la comanda (inclou els impostos aplicables en cada cas) o els que figurin als pamflets i/o dossiers publicitaris pel temps de validesa establert en aquests.

Els Preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte de les que ja s'hagi enviat una confirmació de Compra, excepte quan l'abonament del Preu del Curs es faci mitjançant pagament en diferit, ja que, si en el termini de tres mesos no s'ha realitzat el pagament complet del curs, l'actualització del preu del curs podria ser aplicada a la quantitat pendent de pagament.

Si transcorreguts dos anys des del pagament del senyal no s'hagués realitzat el pagament complet del Preu del Curs, es perdran els diners abonats en concepte de senyal (“Senyal”).

Tant per als Cursos professionals com d'esbarjo, si en el termini de dos anys des que es reserva el Curs o des del pagament del Senyal, no es realitzés el Curs, es perdran els diners abonats fins al moment, i per completar el Curs caldrà una nova matriculació.

En el cas que dins dels dos (2) anys des que vas realitzar la Compra del Curs volguessis realitzar un Curs diferent del reservat dins de la mateixa categoria de Cursos (és a dir, categoria de Cursos professionals o categoria de Cursos d'esbarjo) i ja haguessis abonat el pagament del Senyal o del Preu del Curs, podràs sol·licitar el canvi de Curs a un altre de la mateixa categoria i utilitzar els diners ja abonats per Comprar el nou Curs. En Comprar el nou Curs, hauràs de pagar la diferència de Preu existent entre allò abonat pel primer Curs i el Preu del Curs al que et desitges canviar establert a la Web en el moment en què et concedim el canvi del Curs. Tingueu en compte que, si compreu un curs amb descompte, el descompte no s'aplicarà al curs al qual voleu canviar.

Escola Port no es fa responsable de recordar als Alumnes el transcurs dels terminis establerts per a la realització, Compra, reserva etc. dels Cursos, i cada Alumne és responsable.

El pagament realitzat pel Curs no inclou les taxes dexamen, expedició ni altres tràmits, gestions o requisits aliens a Escola Port relacionats amb el títol i/o els certificats. Aquests hauran de ser abonats per part de l'Alumne en els terminis corresponents, ja sigui davant de l'Autoritat competent corresponent o contractant els serveis de gestió de tràmits a l'Escola Port, els quals poden tenir costos addicionals.

Recordeu que abans de realitzar qualsevol curs, ja sigui d'esbarjo o professional, el preu ha d'estar abonat. Per això, uns dies abans de començar el Curs, rebràs un email amb els detalls del mateix i, si escau, la part del Preu pendent d'abonar.

b)    Mètode de pagament

Per poder realitzar una Compra i el corresponent pagament a tienda.escolaport.com has d'estar registrat com a client mitjançant el formulari de registre/accés, aquest pas és obligatori i necessari per poder oferir-te el millor servei possible.

Un cop registrats i seleccionats els Productes i/o Serveis que desitges Comprar, aquests s'afegiran a la teva cistella, i el pas següent serà tramitar la Compra i efectuar el pagament. Per això, hauràs de seguir els passos del procés de Compra, emplenant o comprovant la informació que a cada pas se't sol·licita. Així mateix, durant el procés de Compra, abans de fer el pagament, podràs modificar les dades de la teva comanda. Tots els càrrecs que es facin es detallaran prèviament a la confirmació de Compra, incloent-hi el desglossament dels Preus i els impostos aplicables.

Podràs utilitzar com a mitjans de pagament els mitjans indicats a la Web. Escola Port es reserva el dret de suspendre la tramitació de la comanda en cas de rebuig de l'autorització de pagament per part del banc o l'entitat de pagament que es tracti en cada cas.

No s'admetran altres mitjans de pagament diferents dels especificats directament a la web. Totes les transferències i pagaments que es facin a través del web són realitzats a través de ports segurs per garantir la protecció de les dades. Totes les dades viatgen encriptades a través de les plataformes de pagament segures de les passarel·les, i no són emmagatzemades.

8. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

La Web disposa de finestres de confirmació a cadascun dels apartats del procés de Compra. Així mateix, la Web ofereix els detalls de tots els articles que hagis afegit al teu carret de Compra, de manera que, abans d'efectuar el pagament, puguis comprovar i, si escau, modificar les dades de la teva comanda.

Si detectes errors a la comanda després de la finalització del procés de Compra, has de posar-te en contacte de manera immediata amb Escola Port a l'adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com, per solucionar l'error abans que comenci la tramitació de la comanda. Escola Port no és responsable dels errors durant la tramitació de les comandes.

Escola Port no es fa responsable de les possibles deficiències causades per no disposar dels requisits tècnics al dispositiu que permetin el correcte funcionament del nostre Lloc Web i la normal execució del procés de Compra i/o visualització dels Cursos.

9. POLÍTICA DE DESISTIMENT, REEMBORSAMENTS I DRETS.

A. Dret de Desistiment

Amb caràcter general, com a consumidor i usuari als efectes de la normativa aplicable, tens dret a desistir de les Compres en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment conclourà als 14 dies comptadors a partir del dia de la celebració del contracte. A partir d'aquest període, no tornarem ni el Senyal ni el Preu abonat pel (“Producte/s” o “Curs/s”) i/o serveis (“Servei/s”), i tampoc l'import de les reserves de lloguers als vaixells, llevat del que s'indica a les clàusules 6 f) i 7 anteriors. Així mateix, si et retardes en el pagament del (“Producte/s” o “Curs/s”) i/o serveis (“Servei/s”) o no s'arriba a abonar el Preu del (“Producte/s” o “ Curs/s”) i/o serveis (“Servei/s”) per complet abans de la data d'inici prevista, tampoc no es realitzarà la devolució del que s'ha abonat, llevat del que indica la clàusula 7 anterior, ja que aquest pagament suposa la reserva de la plaça.

Tingues en compte que, si abans que transcorrin els 14 dies des de la Compra del (“Producte/s” o “Curs/s”) i/o serveis (“Servei/s”), i/o del lloguer, comences la formació i/o gaudeixes del lloguer, respectivament, tampoc podràs desistir de la compra realitzada.

No obstant això, alguns Cursos i/o Productes o Serveis poden tenir terminis específics segons les seves característiques especials, tant de desistiment com de modificació. Si us plau, revisa atentament les indicacions a aquest efecte en el moment de la reserva o Compra.

Per exercir el dret de desistiment, hauràs de contactar amb nosaltres per correu electrònic a info@escolaportbarcelona.com, indicant a l'assumpte el teu nom i “EXERCICI DRET DESISTIMENT” i la teva decisió de desistir de la Compra a través d'una declaració inequívoca. També pots utilitzar el formulari de desistiment que es inclou en aquest enllaç, encara que el seu ús no és obligatori.

També pots accedir al sistema europeu de resolució alternativa de litigis en línia a través del següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

En cas de desistiment de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment, des d'Escola Port et tornarem tots els pagaments rebuts, excepte les despeses d'enviament en cas que n'hi hagués, sense cap demora indeguda i, en tot cas, abans de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniquis la teva decisió de desistir de la Compra. El reemborsament es realitzarà mitjançant el mateix mitjà de pagament que tu haguessis utilitzat per fer la Compra, llevat que indiquis el contrari, no incorrent en cap despesa addicional com a conseqüència del reemborsament.

B. Efectes del Desistiment

Conformi la normativa vigent, quan ja hagi estat prestada una part del Producte i/o Servei en el moment en què ens informes de la teva voluntat d'exercir el teu dret de desistiment se't tornarà només l'import proporcional a la part no prestada i/o consumida del Producte i/o Servei. L'import proporcional es calcularà sobre la base del preu total acordat en el moment de la compra i/o reserva.

C. Servei a l'Usuari

Qualsevol sol·licitud d'informació, especialment pel que fa a la Compra, el reemborsament, el canvi o el funcionament dels Productes i/o Serveis, hauràs d'adreçar-la a Escola Port a la següent adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com.

10. RESPONSABILITATS

Llevat de disposició en contra en aquests Termes i Condicions, la responsabilitat d'Escola Port en relació amb qualsevol Producte i/o Servei adquirit a la Web està limitada estrictament al Preu de Compra del dit Producte i/o Servei. No obstant això, llevat de disposició legal en sentit contrari, no s'acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

 1. Lesions per una actuació negligent de l'Usuari,
 2. Pèrdues dingressos o vendes;
 3. Pèrdua de negoci;
 4. Lucre cessant o pèrdua de contractes;
 5. Pèrdua destalvis previstos;
 6. Pèrdua de dades;
 7. Pèrdua de temps de gestió o dhorari doficina.
 8. Pèrdua de l'import abonat pel Producte/si/o Servei/s si per motius aliens a Escola Port no aconsegueixes la certificació, incloent-hi faltes d'assistència, manca de compliment dels requisits exigibles i/o transcurs dels terminis indicats respecte de la realització dels Cursos.

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta Web ia la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i la transmissió d'informació digital, no es garanteix la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta Web.

Escola Port no assumeix responsabilitat de cap mena pels incompliments i/o la manca d'atenció o respecte a les normes de formació d'Escola Port, les normes de les Pràctiques contingudes al Briefing i/o altres documents, les indicacions i/o directrius dels professors i/o monitors de Pràctiques oa la resta de normativa aplicable als Cursos i que es faciliti a l'Alumne amb caràcter previ a la formació. Totes les normes són de compliment obligat per a la realització dels Cursos en allò que siguin aplicables.

Concretament, i en relació amb les Pràctiques dels Cursos (corresponent a les pràctiques de navegació a les embarcacions d'Escola Port, a les Pràctiques amb simuladors a les aules i/oa les Pràctiques en espais oberts de supervivència al mar i lluita contra el foc en el cas dels Cursos STCW, així com a qualssevol altres Pràctiques que puguin oferir-se per a algun(s) dels Cursos d'Escola Port):

 • Estaran supervisades per un o més dels nostres instructors titulats. Abans de començar les Pràctiques, se us donarà un briefing amb les instruccions de seguretat mínimes (“Briefing”), que hauràs de llegir i complir en tot moment. A més, per la teva seguretat i la de la resta del grup, hauràs de seguir totes les indicacions i/o directrius addicionals que t'indiquin els instructors a cada moment i hauràs de complir la resta de normativa aplicable a cada Curs, reservant-nos el dret a excloure't de les Pràctiques si considerem que no compleixes amb el Briefing, les indicacions i/o directrius facilitades en cada cas i/o la normativa aplicable.
 • Escola Port posarà a la teva disposició tots els equips de seguretat necessaris per fer les Pràctiques, els quals hauràs d'utilitzar amb la diligència deguda i seguint les indicacions dels instructors i/o el Briefing, havent de respondre en cas contrari per les responsabilitats patrimonials derivades de mal ús.
 • Està prohibit portar begudes alcohòliques a les embarcacions per a les pràctiques, així com drogues de qualsevol tipus. Tampoc està permès assistir a les pràctiques després d'haver ingerit alcohol o drogues.
 • Les Pràctiques són d'assistència obligatòria, per la qual cosa, per deixar constància de la vostra presència, haureu de signar abans de cada classe una confirmació d'assistència que us proporcionarà (“Confirmació d'assistència”). Signant la confirmació d'assistència també ens estaràs confirmant que has llegit aquest document i acceptes les condicions de realització de la pràctica o activitat. La realització de les Pràctiques és personal i intransferible, havent de ser realitzades per la persona que es va inscriure al Curs (Alumne) i, si escau, va fer la reserva. Si actues de forma maliciosa o fraudulenta, incorrent en conductes com ara frau d'identitat o falsificació de signatura, Escola Port es reserva les accions legals corresponents, sens perjudici de les responsabilitats que es poguessin exigir tant a tu com a l'Alumne.
 • Els canvis de les dates de les Pràctiques reservades no tindran cost, llevat que el canvi se sol·licite en les darreres quaranta-vuit (48) hores abans de la data en què es produís la classe. En aquest cas, s'imposarà una penalització de quaranta-cinc euros (45€). En cas que es tracti de les Pràctiques de navegació de quaranta-vuit (48) hores d'estada a la mar, la penalització serà de noranta euros (90€). Tingueu en compte que l'anul·lació a última hora suposa per a Escola Port la pèrdua d'aquesta plaça, ja que no hi ha marge de temps perquè un altre alumne l'ocupi i suposa la necessitat de modificar la llista d'alumnes que es declaren al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.
 • Com a Alumne, en Comprar un Curs, entens i acceptes que les Pràctiques comporten una sèrie de riscos inherents a la pròpia activitat que es duu a terme, per això, com a Alumne, exoneres expressament a Escola Port, al seu personal, i/o als professors i/o instructors de qualsevol dany que es pugui produir en el transcurs de les mateixes, sempre que s'hagi mantingut la diligència descrita en aquest document i/o que aquesta responsabilitat no estigui expressament prevista a la llei. Així, amb la realització de les Pràctiques assumeixes íntegrament, entens i acceptes els riscos que per a la teva salut pugui comportar la navegació, i exoneres a Escola Port amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, de:
 • Responsabilitat per danys i perjudicis patrimonials i extrapatrimonials, sigui quina sigui la causa.
 • Qualsevol dany produït pels riscos inherents a la realització de les Pràctiques, en alguns casos imprevisibles i/o de naturalesa incerta.
 • Qualsevol dany produït per causes alienes a Escola Port i/o per tercers aliens a Escola Port
 • Qualsevol dany produït pel clima i/o esdeveniments de la natura.
 • Danys patrimonials o extrapatrimonials que es produeixin, com a conseqüència de circumstàncies personals no avaluables per Escola Port, com ara embaràs, diabetis, hipertensió, epilèpsia o qualsevol altra contraindicació mèdica o patologia no declarada i/o imprevisible o les conseqüències de les quals siguin inevitables o inassumibles per a Escola Port en relació amb la navegació. Així mateix, tot i haver estat declarades les esmentades circumstàncies personals a Escola Port, si decideixes realitzar les Pràctiques, assumeixes els riscos i la responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.
 • Danys patrimonials o extrapatrimonials que es produeixin com a conseqüència de la teva condició física o mental prèvia i/o durant la realització de les Pràctiques.
 • Qualsevol responsabilitat derivada del consum de substàncies que puguin pertorbar el desenvolupament normal de les pràctiques.
 • Exclusió de les pràctiques per no complir amb les indicacions i/o directrius de l'instructor i/o el briefing, sent les quantitats ja pagades no reemborsables per aquest motiu.
 • Indisponibilitat de les Pràctiques per causes alienes a Escola Port.
 • No superar satisfactòriament les Pràctiques.

Conformement a allò indicat anteriorment, abans d'iniciar les Pràctiques se't facilitarà per a la seva signatura el document de descàrrec de la responsabilitat (“Descàrrec de Responsabilitat”) integrat a la Confirmació d'Assistència, i és indispensable la seva signatura per poder començar-hi.

Recorda que, en reservar les Pràctiques, igual que en Comprar el Curs corresponent, acceptes expressament haver llegit i comprès aquests Termes i Condicions.

11. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

Aquests Termes i Condicions constitueixen un contracte vinculant tant per a tu, com a Usuari, com per a nosaltres, així com per als respectius successors, cessionaris i causahavents. No podràs transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir el contracte o algun dels drets o obligacions que se'n derivin, sense haver obtingut consentiment d'Escola Port previ i per escrit.

Des d'Escola Port podrem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir el contracte o algun dels drets o obligacions que se'n derivin, en qualsevol moment durant la seva vigència.

Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, tens reconeguts com a consumidor per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que es haurien pogut atorgar.

12. FORÇA MAJOR

No ens fem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable («Causa de Força Major»).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca dexercici, omissió o accident imprevisible o inevitable, i que per tant estigui fora del nostre control raonable.

S'entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Des d'Escola Port posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

13. RENÚNCIA  

La manca de requeriment, per part nostra, del compliment estricte pels Usuaris d'alguna de les obligacions assumides en virtut del contracte o d'aquests Termes i Condicions o la manca d'exercici per part nostra dels drets o accions que poguessin correspondre en virtut del contracte o d'aquests Termes i Condicions, no suposarà cap renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni t'exonerarà de complir aquestes obligacions.

Cap renúncia per part nostra d'un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del contracte o d'aquests Termes i Condicions ni tindrà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui al Usuari per escrit.

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les informacions difoses a la Web, així com els seus continguts (els “Continguts Web”) són de titularitat d'Escola Port o dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, de 12 de abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cap cas no es pot entendre que des de l'Escola Port cedim o autoritzem els nostres Usuaris a explotar en cap de les seves modalitats els drets sobre aquests Continguts Web més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Web.

El Material dels Cursos és titularitat d'Escola Port o dels seus professors i/o autors i també té la consideració d'obres protegides de conformitat amb la LPI. Aquest Material està protegit de la còpia no autoritzada i la descàrrega a les Plataformes d'Escola Port, i si bé es poden utilitzar com a material d'estudi i formació, en cap cas no es pot entendre que des d'Escola Port cedim o autoritzem els nostres Usuaris a explotar en cap de les seves modalitats els drets sobre aquest material.

Les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són titularitat d'Escola Port o han estat publicats amb el consentiment dels seus propietaris legítims, sense que es pugui entendre que l'accés a la Web atribueixi als Usuaris cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels Continguts de la Web i/o Formatius, pots posar-te en contacte amb Escola Port a través del nostre email info@escolaportbarcelona.com, adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, a Escola Port no podem assumir cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits pels Usuaris de la Web per qualsevol altra persona aliena a Escola Port.

15. AUTORITZACIÓ CESSIÓ DRETS D'IMATGE

Amb l'acceptació dels presents Termes i Condicions, consents i autoritzades, en nom teu, sense percepció de contraprestació econòmica per això i de manera voluntària, a Escola Port, a captar i/o gravar la teva imatge i qualsevol altre element identificatiu personal ( en endavant, la “Imatge”) mitjançant fotografia i/o vídeo i/o qualsevol altre mitjà de captació i/o d'imatges que es realitzi, per nosaltres mateixos o mitjançant tercers, durant els Cursos, Pràctiques, Activitats i/o Esdeveniments a els que hi participis.

Així mateix, autoritzeu igualment a Escola Port a reproduir i publicar la Imatge gratuïtament i amb la facultat de cedir-la a tercers, en qualssevol formats fotogràfics i/o videogràfics, així com mitjançant qualsevol altre mitjà de fixació d'imatges i en qualsevol mitjà de difusió, incloent els nostres canals interns (com ara la Plataforma, el Blog etc.) així com als nostres canals externs (com ara, sense caràcter exclusiu, les seves pàgines web, perfils en xarxes socials, plataformes de reproducció online i/o streaming, materials, continguts , fòrums, reunions, conferències, publicacions i presentacions promocionals, així com per qualsevol altre mitjà de difusió (televisió, premsa, Youtube, etc.) i qualsevol altre mitjà digital o imprès titularitat d'Escola Port o de tercers a qui autoritzem, als efectes de donar publicitat als Cursos, Pràctiques, Activitats i/o Esdeveniments.

L'autorització es concedeix de manera transferible, amb un àmbit territorial mundial i per temps indefinit. Les imatges podran incloure imatges teves que permetin la teva identificació, sense estar pixelades ni anonimitzades de cap manera. 

16. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens facilitis com a Usuari seran tractats d'acord amb allò establert a la Política de Privacitat. Escola Port garanteix la confidencialitat de les dades facilitades per a l'adquisició dels Productes i/o Serveis oferts a través del web i el seu tractament d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46CE (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”).

Com a Usuari entens i acceptes que des de Escola Port podrem compartir les teves dades comunicades a proveïdors de serveis que ens ajuden a dur a terme la nostra activitat.

Pots accedir a tota la informació sobre com tractem les seves dades a la Política de Privadesa d'Escola Port disponible a i/o contactar amb nosaltres a través de l'adreça info@escolaportbarcelona.com.

17. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna part d'aquests termes i condicions són declarats nuls i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els altres termes i condicions restaran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

18. ACORD COMPLET

Aquests Termes i Condicions, la Política de Privadesa del Web i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i l'Escola Port.

19. DRET DE MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS I DELS CURSOS.

Des de Escola Port tenim dret a revisar i modificar aquests Termes i Condicions en qualsevol moment, per la qual cosa no ens fem responsables de qualsevol perjudici que com a Usuari puguis patir pel canvi dels mateixos. Com a Usuari, estàs subjecte als Termes i Condicions vigents en el moment en què facis servir la Web o efectuïs cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals s'hagin de fer canvis amb caràcter retroactiu en qualsevol dels Termes i Condicions. cas, els possibles canvis podran afectar també les comandes que haguessis realitzat prèviament.

Així mateix, tenim dret a modificar i actualitzar el contingut, format i/o el mode de presentació dels Cursos en qualsevol moment i sense avís previ a l'Alumne, a fi d'oferir les últimes versions de la formació adaptades als canvis normatius i/o noves metodologies. Et recomanem que facis la formació d'acord amb la planificació definida, per a un aprofitament òptim dels recursos formatius.

20. IDIOMA

A Escola Port l'Usuari és la nostra prioritat i intentem dirigir-nos sempre que sigui possible en el teu propi idioma. Per això hem traduït els Termes i Condicions a diversos idiomes. No obstant això, en cas de conflicte o dubtes sobre el significat o abast d'algun apartat, terme o expressió continguts en aquests, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres a les adreces habilitades a aquest efecte a la nostra pàgina web.

21. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús del web i els contractes de compra de productes i/o serveis a través del web es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la Web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. També pots accedir al sistema europeu de resolució alternativa de litigis en línia a través del següent enllaç: Plataforma UE de Resolució de Litigis a Línia. Si estàs contractant com a consumidor, res en aquesta clàusula afectarà els drets que com a tal et reconeix la legislació vigent.


Cistella de la compra
CA
Desplaça cap amunt